BIP PAN Olsztyn

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia

będącego własnością Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie  i znajdującego się w posiadaniu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, w różnych okresach ochrony ubezpieczeniowej

Znak sprawy: ZP-TP/U/2023/10/40
Numer ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00466199
Nr identyfikacyjny postępowania na ezamowienia.gov.pl: ocds-148610-75c1b894-74b0-11ee-9aa3-96d3b4440790

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75c1b894-74b0-11ee-9aa3-96d3b4440790

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2023-10-27 09:47:04
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-10-27 11:49:45
Odsłon: 919
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Usługi Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia