BIP PAN Olsztyn

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia

będącego własnością Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie  i znajdującego się w posiadaniu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, w różnych okresach ochrony ubezpieczeniowej

Znak sprawy: ZP-TP-U/2022/10/40
Numer ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00415690/01
Nr identyfikacyjny postępowania w miniPortalu: 775e7430-d9a6-4613-963a-2bcbee7fb538

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/775e7430-d9a6-4613-963a-2bcbee7fb538

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2022-10-28 10:31:03
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2022-10-28 12:35:29
Odsłon: 1040
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Usługi Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia