BIP PAN Olsztyn

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia - ZP-TP/U/2021/09/23

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia, będącego własnością Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i znajdującego się w posiadaniu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, w różnych okresach ochrony ubezpieczeniowej

Znak sprawy: ZP-TP/U/2021/09/23
Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00215026/01
Nr identyfikacyjny postępowania w miniPortalu: 2b78e0f4-86d2-4082-b98f-153e6cc472c3

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2b78e0f4-86d2-4082-b98f-153e6cc472c3

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-10-06 08:48:47
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-10-06 10:51:55
Odsłon: 1206
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Usługi Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia - ZP-TP/U/2021/09/23